Bowling

Školski centar sa domom učenika „Dositej Obradović“ nastavlja dobru saradnju sa bowling centrom Jumanji.

Dok su se dosad kuglali učenici srednje škole, 21. III prvi put su kugle u ruke uzeli učenici predškolskog, drugog , trećeg i osmog razreda osnovne škole. Učenici su bili srećni, jer su se bili vrlo spretni i uspešni