Predavanje: "Priče ljudskih lobanja"

Druge nedelje maja u organizaciji Gradskog muzeja Subotice, srednjoškolcima Školskog centra biće održano interaktivno predavanje pod nazivom „Priče ljudskih lobanja“ o osnovama ispitivanja ljudskih skeletnih ostataka sa arheoloških lokaliteta.