SK-Centar
Sastanak tri škole

Sastanak tri škole održan je od 05-08. maja 2022. godine u Segedinu.

U bogatom programu učenici i nastavnici su uživali u sledećim aktivnostima: poseti muzeju, vožnji mini turističkim vozom kroz Segedin, veslanju zmajskim brodom, poseti Rokinog salaša. Na samom kraju posete i druženja, simboličnom proslavom obeležena je jubilarna deseta godina od potpisa ugovora o saradnji tri škole.