17mart Dokumentacija

DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Potrebna dokumentacija za upis u osnovnu školu:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • mišljenje nadležnog lekara
  • mišljenje interresorne komisije

Potrebna dokumentacija za upis u srednju školu:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • lekarsko uverenje o sposobnostima za odabranu struku
  • svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
  • dokument o položenom završnom ispitu