Poremećaj ishrane - PIKA

Između 1. i 2. godine deca često stavljaju u usta stvari koje nisu jestive. To se najčešće dešava iz radoznalosti, jer u tom uzrastu istražuju okolinu i onda se smatra razvojno prihvatljivim. Međutim, ukoliko se često događa ili traje duže od mesec dana, tada se govori o poremećaju ishrane koji se naziva PIKA.

Najčešće jedu pastu za zube, sapun, lepak, plastelin, malter, sline iz nosa, papir, pesak, zemlju, glinu, led...

Tačan uzrok nije poznat, ali pojedini poremećaji i stanja se povezuju sa njenim pojavljivanjem. Smatra se da 20% dece ima ovaj poremećaj i češći je kod dece sa razvojnim smetnjama. (mentalna retardacija, autizam...)

Neki od uzroka su: manjak/nedostatak gvožđa i minerala u ishrani, loše hranjena deca, pothranjenost/neuhranjenost, zanemarena deca, nasilje u porodici, psihičke bolesti – opsesivno-kompulzivni poremećaj ili shizofrenija...

Terapija pike zavisi od uzroka i oblika. U zavisnosti od uzrasta deteta i njegovog razvojnog stadijuma, primenjuju se različite strategije kojima će terapeut naučiti dete da se adekvatno hrani. Savet roditeljima je da budu strpljivi, da ne odustaju i ne kažnjavaju dete zbog njegovog ponašanja. Uglavnom se pika gubi sa odrastanjem, ali kod neke dece se može pretvoriti u ozbiljan zdravstveni problem.

Ukoliko je pika povezana sa problemima u ponašanju, koji se ne mogu otkloniti tretmanom, onda se preporučuju lekovi. U svakom slučaju, neophodno je obratiti se pedijatru, a ponekad je potrebno uključiti i psihologa.