Sindrom poremećaja pažnje i hiperaktivnosti ADHD
 

Danas roditelji često kažu „moje dete je hiperaktivno“.  Ali, nije svako dete koje je živahno, puno energije, u pokretu i hiperaktivno.

Sindrom poremećaja pažnje i hiperaktivnosti ADHD  predstavlja jedan od najčešće dijagnostikovanih poremećaja ponašanja u detinjstvu.

Prema istraživanjima 3-5% dece ima hiperaktivnost.Učestalost je 4-5 puta veća kod dečaka.

Uzroci  nisu u potpunosti poznati  ali je izražena genetska komponenta. Pored toga odgovornim se smatraju razni oblici minimalnih cerebralnih oštećenja, psihosocijalni činioci , status porodice…

Simptomi se javljaju pre 7. godine, a nekad i na uzrastu od 3 godine, ali ih nije lako primetiti jer su deca u tom uzrastu često u pokretu i nemaju zadatke  koji zahtevaju duže održavanje pažnje. 

Hiperaktivnost se najčešće prepoznaje polaskom deteta u školu, jer se  simptomi ADHD-a lakše uočavaju.

Da bi se postavila dijagnoza ADHD-a važno je da učestvuje tim stručnjaka: pedijatar, dečiji neurolog i psihijatar, defektolog...

Lečenje ADHD-a obično uključujebihevioralne terapije, lekove, edukacije, psihoterapije.Bihevioralna terapija može pomoći detetu da kontroliše agresivnost, da reguliše svoje socijalno ponašanje i da bude produktivnije. Cilj svih intervencija je da se pomogne i detetu i članovima njegove porodice da steknu/povrate unutrašnju ravnotežu.

Važno je problem uočiti na vreme i obratiti se stručnjacima!