Kako stimulisati jezički razvoj deteta od treće do četvrte godine života

 

Dete uzrasta od treće do četvrte godine sada lako razgovara sa odraslima, u stanju je da se lepo izražava na određenu temu i bez upadica odraslih oko manje poznatih iskaza.

Tokom ovog perioda dete će naučiti da pita za dozvolu, da zadirkuje, da priča o drugima.


On/ona voli da se druži i da se igra sa drugom decom u grupi.


On/ona odgovara na pitanja kao što je npr. “Gde je tvoja jakna?” i govor deteta je sada razumljiv i za nepoznate osobe.


 Šta treba da radite u korist govorno-jezičkog razvoja vašeg deteta:

- Imajte svaki dan “vreme za pričanje” sa svojim detetom, obavežite se na takve prilike

- Omogućite vašem detetu da se igra sa svojim vršnjacima

- Igrajte sa detetom igre adekvatne njegovom uzrastu

- Pratite detetova interesovanja

- Dozvolite detetu da izvršava određene zadatke, da razvija samostalnost

- Čitajte sa detetom i dozvolite mu da vam pomogne da ispričate priču do kraja

- Pevajte dečje ritmične pesmice i stihove

 

Savet – što manje ekrana, tableta, telefona. Uvek je bolje usmeriti dete na igru koja sadrži pokret, kreativnost!