Dom

USLUGE DOMA SU:

  • smeštaj
  • ishrana
  • vaspitni rad : učenje, razvijanje ličnosti i socijalnog saznanja, slobodne aktivnosti
  • zdravstvena zaštita

Korisnici usluga: slušno oštećeni učenici predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, učenici sa smetnjama u razvoju čije je stalno prebivalište van mesta škole.

 

OPŠTI USLOVI

Kapacitet doma je 100 mesta. Poseduje lepo opremljene prostorije u kojima su smešteni roditelji dok traje period adaptacije dece na domski život.

DomDom

Sobe za spavanje su smeštene u potkrovlju objekta. To su trokrevetne i četvorokrevetne sobe.

{webgallery}DomDom {/webgallery}

U moderno opremljenoj kuhinji i trpezariji nude se tri obroka čiji je jelovnik usklađen sa normativima učeničkog i studentskog standarda. Kontrolu ishrane vrši Zavod za javno zdravlje Subotice.

{webgallery}DomDom {/webgallery}

U okviru objekta postoji ambulantna soba za medicinske intervencije kao i soba za smeštaj bolesne dece (izolaciona soba). Zdravstvena briga se sprovodi u saradnji sa Dečijim dispanzerom kao i sa ORL lekarom specijalistom sa kojim imamo dobru saradnju. Medicinska sestra vodi zdravstvenu evidenciju, kontroliše i daje terapije, prati sistematske preglede. 

{webgallery}Dom {/webgallery}

 

VASPITNI RAD

U domu sedam vaspitača vodi svakodnevno brigu o učenicima. Svaki vaspitač svojoj vaspitnoj grupi pomaže pri izradi domaćih zadataka (korepeticija gradiva).Vannastavnim aktivnostima se poklanja posebna pažnja. Kroz njih učenici zadovoljavaju svoja ineresovanja učestvujući u mnogim sekcijama (likovna,dramska, horska, sportska).

{webgallery}DomDom {/webgallery}