SK-Centar
Nagrada “Miodrag Matić”

Nagrada “Miodrag Matić” je priznanje koje se dodeljuje pojedincima, ustanovama, školama, studentima, učenicima, štićenicima, koji postižu zapažene rezultate u rehabilitaciji dece, omladine i odraslih ometenih u razvoju, kao i razvoju defektološke teorije i prakse. Ove godine čast da primi nagradu, koja nosi ime jednog od najistaknutijih defektologa naše zemlje, imao je direktor Školskog centra za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica, Milorad Mrvić. Nagrada je dodeljena u okviru “Dana defektologa” koji su održani u Subotici od 9. I do 12. I 2013. godine u organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehablitaciju.