SK-Centar
Lampe na bicikle

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećenih lica je učestvovao u akciji Eco-friends and eco-kits organizacije pod nazivom "lampe na bicikle".  

Ciljevi ove akcije bili su sprečavanje bacanja baterija u smeće, prikupljanje, primarna reciklaža i vraćanje dobrih baterija siromašnoj deci kako bi ih iskoristili u svojim lampama za bicikle. Deca koja su učestvovala u programu su vršila merenje snage baterija, njihovo selektiranje u grupe dobrih i loših baterija. Na završnoj svečanosti koja je održana 22.IV 2013. godine na Dan planete Zemlje su dodeljene zahvalnice kao i nagrade u vidu dva instumenta za merenje i primarnu reciklažu baterija.

 {webgallery}{/webgallery}