SK-Centar
Novi naziv ustanove

Školski centar za vaspitanje i obrazovanje slušno oštećnih lica će od sledeće školske godine, odnosno od 1. IX 2014. godine nositi naziv Školski centar sa domom učenika „Dositej Obradović“.  

Saglasnost na promenu naziva ustanove doneta je na sednici Vlade AP Vojvodine 18. XII 2013. godine. Naziv ustanove je promenjen iz nekoliko razloga: kako bi bio kraći i lakši za pamćenje, kao i prepoznatljiviji, primeren i dovoljno obuhvatan za sve delatnosti koje ustanova obavlja i kako bi ustanova nosila ime velikana naše kulture. Takođe, novi naziv škole je u skladu sa inkluzivnim vrednostima nešeg društva, jer se izbegava etiketiranje učenika.