SK-Centar
Inkluzivni omladinski forum teatar

Učenici srednje škole Školskog centra sa domom učenika "Dositej Obradović" aktivno su se uključili u projekat "Inkluzivni omladinski forum teatar".

Projekat realizuje udruženje "ZaJedno", a podržan je i finansiran od strane Centra lokalne demokratije u okviru Konkursa za Lokalne omladinske inicijative- programa u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana.

Cilj projekta je smanjiti socijalnu distancu između različitih grupacija mladih kroz inovativni umetnički pristup. Tokom tri meseca koliko traje projekat, biće uključeno oko 100 učenika subotičkih srednjih škola sa i bez invaliditeta. Mladi, vredni i kreativni srednjoškolci, učenici gimnazije, medicinske i ekonomske škole i Školskog centra, zajedničkim snagama kreiraju scene za izvedbe Forum teatra. Odabrane su teme koje su aktuelne u vršnjačkim grupama i gde ovakav vid rešavanja socijalnih problema može postići najbolje rezultate. U prvoj nedelji decembra u okviru obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, po jedna  scena- jedan Forum teatar, će biti izvedena u okviru svake škole koja učestvuje u projektu.