SK-Centar
Time project

 

Školski centar sa domom učenika „Dositej Obradović“ uzeo je učešće u međunarodnom „Time Project“-u koji se tradicionalno, već 25 godina, obeležava početkom Aprila meseca,

a pod pokroviteljstvo UNESCO-a. Cilj projekta je promovisanje različitosti gde učenici širom sveta, svako u svojoj školi organizuju radionice, edukativne performanse, radionice i video debate na unapred izabrane teme i razmenjuju iskustva, sličnosti i različitosti sa vršnjacima širom planete putem Internet tehnologija. Glava tema ovogodišnjeg Time projekta bilo je „Vreme“ i učenici školskog centra, sa svojim nastavnicima, pokušali su kroz likovnu formu i interaktivne radionice da odgovore izazovima. Cilj interaktivnih radionica bio je likovno prikazati časovnik na Gradskoj kući u Subotici i predstaviti vršnjacima širom planete kulturnu zaostavštinu grada Subotice i Republike Srbije u formi crteža. Koliku ovo učešće ima vrednost i doprinos, govori u prilog i činjenica da je školski centar „Dositej Obradović“ iz Subotice prva škola iz Republike Srbije koja je uzela učešće u dugoj istoriji ovog međunarodnog projekta planetarnih razmera.