Kada se javiti defektologu?

Često se postavlja pitanje kada je pravo vreme da se obratite defektologu?  Ne postoji pogrešno vreme, bitno je da prepoznate tu potrebu i potražite pomoć za svoje dete.

Evo u kojim situacijama treba kontaktirati defektologa:

- kada je dete rođeno sa riziko faktorom,

- kada kasni motorički razvoj,

- kada kasni govorno-jezički razvoj,

- kada kasni socio-emocionalni razvoj (npr. dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period…),

- kada dete ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom,

- kada dete ima problem sa čitanjem i/ili pisanjem,

- kada dete ima problem sa učenjem,

- kada je dete previše ili premalo osetljivo na stimuluse iz okruženja.

Pogrešno je uverenje da defektolozi rade samo sa decom/odraslima sa smetnjama u razvoju, defektolozi (u zavisnosti od samih afiniteta defektologa) rade i sa decom i odraslima tipične populacije.

Sama uloga defektologa u stimulaciji razvoja može biti u vidu stimulacije razvoja motorike, koja je baza razvoja ostalih veština i sposobnosti, razvoj kognicije (saznajni razvoj), razvoj govora, kao i socio-emocionalni razvoj.

Za savet i razgovor sa stručnim licem nikada nije RANO. Kada odvedete dete kod defektologa ne znači automatski da otpočinjete sa tretmanima. Možete dobiti samo smernice šta raditi, koliko i kako stimulisati dete, pratiti razvoj, kog drugog stručnjaka konsultovati...

I što je najvažnije, NIJE SRAMOTA odvesti dete kod defektologa. To je za njegovo dobro i vi ćete biti mirniji kada dobijete neke odgovore.